АМОРТИЗЕРИ

Амортизерите се хидраулични (маслени) пумпи кои помагаат да се контролира ударот и враќањето на пружините за суспензија на вашето возило. Покрај пригушување на удари и вибрации, клучната улога на амортизерот е да се осигура дека гумите на возилото остануваат во контакт со површината на патот во секое време, со што се гарантира безбедна контрола и навремено сопирање на вашиот автомобил .

STARMANN-GERMANY амортизерите благодарение на висококвалитетните    материјали, однапред изградени и софистицирани работни процеси, гарантираат сигурност и   удобност  при  возењето

Нашиот асортиман на производи постојано се проширува и ги содржи сите главни европски , јапонски и корејски модели на патнички и леснотоварни возила.

Држачи , лагери и одбојници за амортизери

Држачите за амортизери ( гумени-метални приклучоци ) се многу важни делови за правилна работа на амортизерите .
Производите од STARMANN-GERMANY , заради нивните високи изолациони својства , имаат висока заштита од вибрации и изолација на бучава.
Искористените држачи може негативно да влијаат на ракување со возилото и безбедноста, бидејќи тие се важна компонента на системот за суспензија.

Одбојниците , сетовите за заштита на амортизерите, ја имаат клучната улога за долготрајноста на амортизерите , затоа секогаш се препорачува при замена на амортизерите , да се замени и сетот за заштита .

кошничка